DIY eJuice Calculator

DIY eJuice Calculator !!

Για νικοτινούχο Boοster με περιεκτικότητα νικοτίνης 20 mg/ml σε διάλυμά βάσης 50 vg - 50 pgΝικοτίνη (mg) (Vg-Pg 50/50)

Άρωμα Νο 1 (%) (Pg) *
Άρωμα Νο 2(%) (Pg) *
Άρωμα Νο 3(%) (Pg) *

Pg Βάση(%)
Vg Βάση (%)

Τελικό έτοιμο υγρό που θέλουμε να παρασκευάσουμε σε (mL)

Στα πεδία που έχουν το (*) μπορούμε να συμπληρώσουμε από κανένα έως και 3 αρώματα.
Αν το υγρό σας δεν θέλετε να περιεχέι άρωμα αφηστε το "0" στα πεδία με "*"
Αποτελεσματα :
Νικοτινούχα Βάση (mL)

Άρωμα Νο 1 (mL)
Άρωμα Νο 2 (mL)
Άρωμα Νο 3 (mL)
Pg Βάση (mL)
Vg Βάση (mL)

Τελικό υγρό σε mL